Шапіївська сільська рада

 

10 сесія  7    скликання

 

Рішення

 

«23 » грудня 2017року                                                                №_01-10-07_

 

 

Про Шапіївський сільський бюджет

на 2017 рік

Шапіївська сільська рада ВИРІШИЛА:

 

1.     Визначити на 2017  рік:

-  доходи Шапіївського сільського бюджету у сумі 622,2 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду Шапіївського сільського бюджету  622,2тис. грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;

-  видатки Шапіївського сільського бюджету у сумі 622,2тис. грн., в тому числі видатки загального фонду Шапіївського сільського бюджету бюджету 622,2тис. грн., видатки спеціального фонду Шапіївського сільського  бюджету - 0,0 тис. гривень;

- повернення кредитів до Шапіївського сільського бюджету у сумі- 0,0 тис. грн., у тому числі повернення кредитів до загального фонду Шапіївського сільського  бюджету - 0,0 тис. грн. та повернення кредитів до спеціального фонду Шапіївського сільського бюджету - 0,0 тис. гривень згідно з додатком № 4 до цього рішення;

- надання кредитів з Шапіївського сільського бюджету у сумі – 0,00 тис. грн., у тому числі надання кредитів із загального фонду Шапіївського сільського бюджету - 0,0 тис. грн. та надання кредитів із спеціального фонду Шапіївського сільського бюджету - 0,0 тис. гривень згідно з додатком № 4 до цього рішення;

- профіцит Шапіївського сільського  бюджету у сумі – 0,0 тис. грн., в тому числі загального фонду Шапіївського сільського  бюджету – 0,0 тис. грн. та спеціального фонду Шапіївського сільського    бюджету – 0,0 тис. грн. та згідно з додатком № 2 до цього рішення.

- дефіцит спеціального фонду Шапіївського сільського бюджету у сумі – 0,0 тис. грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів  Шапіївського сільського бюджету на 2017рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 0,0 тис. грн. та спеціальному фонду -0,0 тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

 

3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів  Шапіївського сільського бюджету  у сумі  6,0 тис. гривень.

 

4. Затвердити на 2017 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 5 до цього рішення.

5. Затвердити на 2017 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 6 до цього рішення.

 

 6.  Затвердити  на 2017 рік  резервний  фонд Шапіївського сільського  бюджету у сумі -0,0 тис. гривень.

 

 7. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду Шапіївського сільського  бюджету на 2017 рік за їх економічною  структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ; (2111)

- нарахування на заробітну плату; (2120)

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв. (2270)

 

 

8. Затвердити в складі видатків Шапіївського сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  180,2 тис. грн. згідно з додатком № 7 до цього рішення.

 

9. Визначити граничний розмір місцевого боргу Шапіївського сільського бюджету станом на «__01_» січня 2017року у сумі  - 0,0 тис. гривень.

 

10. Установити на 2017рік граничний обсяг надання місцевих гарантій у сумі – 0,0  тис. грн. Уповноважити керівника виконавчого органу Шапіївської сільської  ради надавати гарантії суб’єктам щодо виконання ними боргових зобов’язань.

 

11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Шапіївській сільській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів Шапіївського сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

12. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 

 13. Установити, що у загальному фонді Шапіївського сільського бюджету на 2017 рік:

до доходів належать надходження, визначені ст.69 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

  • 18010000 Податок на майно -149,2 тис.грн.
  • 18050000 Єдиний податок – 472,5 тис.грн.
  • 22012500 Плата  за надання інших адміністративних послуг- 0,4 тис. грн.
  • 22090100 Державне мито - -0,1 тис.грн.

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені  ст.67 Бюджетного кодексу України щодо Шапіївського сільського бюджету;

джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені  ст.70 Бюджетного кодексу України.

 

14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Шапіївського сільського бюджету України на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені ст.69-1 Бюджетного кодексу України.

15. Установити, що джерелами формування спеціального фонду  Шапіївського сільського бюджету на 2017 рік у частині фінансування є надходження, визначені ст.69-1 Бюджетного кодексу України.

16. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Шапіївського сільського бюджету України на 2017 рік у частині кредитування є надходження, визначені ст. 70 Бюджетного кодексу України.

 Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною

 Рішення сільської ради набирає чинності з 01.01.2017 року.

Голова Шапіївської сільської  ради  :                        Т.О.Іванець

Пояснювальна записка  див.файл

Додатки до рішення див.файл